Spesialist i tekniske konsulenttjenester innenfor SAP Netweaver porteføljen

Neptune Fiori Prosjekter

Techweaver har god kompetanse på Neptune Fiori og viser nedenfor noen utvalgte prosjekter.
Vi tar gjerne en prat/demo om prosjektene nedenfor.

Neptune Fiori App – Customer Portal
Pharma industry – 2020

Major project implementing Neptune App for the web
Role: Architect / Technical Lead / Developer full stack

Creating an Electronic Ordering Portal that allows hospitals to order pharmaceuticals.

Technical architecture: Web Dispatcher / Gateway / ERP
– Function for login, 2-way authentication.
– Function for search pharmaceuticals from catalogue
– Function for ordering pharmaceuticals using 2-way authentication.
– Function for tracking order / deliveries
– Function for saving favorite carts

Neptune Fiori App – IoT
Aviation Industry – 2019

Major project implementing Neptune Apps on PC
Role: Developer full stack

Neptune Planet 8 and implementing App for:
– Production Overview App using PP module
– Material/Batch Create App using MM module
– RFID (IoT) overview App.

Neptune Fiori Apps – SD Area
Pharma industry – 2018

Major project implementing Neptune Apps on tablet/PC
Role: Architect / Technical Lead / Developer full stack

Neptune Planet 8 and implementing Apps for:
– Handover App using QM module
– Goods Receipt App using QM, WM module
– Pick/Pack App using WM module
– Goods Issue App using SD module

Neptune Fiori App – WorkOrder & Notification
Pharma industry – 2017

Major project implementing Neptune Apps on tablet / PC
Role: Architect / Technical Lead / Developer full stack

Neptune and implementing offline App for:
– Equipment & Inventory
– Inspection Lots
– Notification
– Service Entry Sheets
– Goods Movement
– Work Orders