Spesialist i tekniske konsulenttjenester innenfor SAP Netweaver porteføljen

Adobe

Vi har bred erfaring med konverteringsprosjekter fra bl.a. følgende teknologier:

Vi har bred erfaring med printer fonter for mange type skrivere. Inkludert ZEBRA etikett skriver og multifunksjonsskrivere. Spesielt nyttig er vår erfaring med unicode fonter på tvers av språk (ink. ikke latinske alfabeter).

TechWeaver har erfaring både med utskrifter og innskanning av alle typer strekkoder.

Vi kan også styre både inn- og utskuffer dynamisk i SAP Adobe.